Wat komt er kijken bij het onderhoud van uw woning?

Wat kunt u zelf doen?

Is er iets in of aan uw huurwoning dat nodig hersteld of onderhouden dient te worden?

Dan is er veel dat u zelf kunt doen, of kunt laten doen. Bijvoorbeeld uw muren voorzien van een fris likje verf of het vervangen van een douchekop.
Over het algemeen vallen kleine en eenvoudige reparaties onder de verantwoordelijkheid (en voor rekening van) de huurder. Groot onderhoud valt onder de verantwoordelijkheid (en is voor rekening van) de verhuurder. In de Nederlandse wet is goed geregeld wie voor welk onderhoud verantwoordelijk is.

U kunt hier een PDF downloaden waarin precies staat welke zaken door u als huurder dienen te worden hersteld.

Wat doen wij voor u?

Heeft uw huurwoning groot onderhoud nodig?
Zoals bijvoorbeeld het buitenschilderwerk of het vervangen van een kapotte dakgoot?

Dan regelen wij dat voor u.

U kunt hier een PDF downloaden waarin precies staat welke zaken onder groot onderhoud vallen en door ons als verhuurder dienen te worden hersteld.

Wij verzoeken u vriendelijk de onderhoudszaken, die naar uw mening door Roordink Vastgoed moeten worden hersteld, zo spoedig mogelijk schriftelijk aan ons te melden.

Dit kan via e-mail op: onderhoud@roordinkvastgoed.nl

Of met een briefje naar:

Roordink Vastgoed
t.a.v. afd. onderhoud
Postbus 311
7000 AH DOETINCHEM.

Spoedeisende klachten

Spoedeisende klachten, zoals o.a. gas- en waterlekkages, kunt u uiteraard telefonisch aan ons melden op telefoonnummer:

0314 - 365616

Buiten kantooruren hoort u via ons antwoordapparaat welk nummer u kunt bellen.